Wednesday, August 10, 2016

Kamaliya AzizahNama                                       :Kamaliya Azizah
Tetala                                      :Sumenep, 04 Maret 1994
Asal                                         : Sumenep 
Fakultas/jurusan                      : Pertanian/Ageroteknologi
Pengalaman Organisasi           :Pengurus UKMF Kesenian Daun,Pengurus HMP Agroteknologi 2015-2016, Pengurus HMP Agroteknologi 2016-2017
Kesan                                      : Penerimaan masyarakat yang begitu ramah
Pesan                                       : Tetap menjaga solidaritas antar
                                                     masyarakat


0 comments:

Post a Comment